PREČO SI VYBRAŤ NAŠU AMBULANCIU?


Odbornosť a skúsenosti
Starostlivosť poskytuje vysoko kvalifikovaný tím. MUDr. Martin Gurka má dlhoročné skúsenosti v odbore vnútorné lekárstvo – kardiológia, získané u nás i v zahraničí (Nemecko).
Naše odborné lekárske služby poskytujeme podľa potreby aj vo viacerých jazykoch (angličtina, nemčina).
Individuálny prístup, organizačný komfort
Pre pacientov zabezpečujeme telefonický objednávací systém s vymedzením presného termínu vyšetrenia, komplexné riešenie pacientovho zdravotného problému, telefonickú konzultáciu v prípade akútnych ťažkostí.
Kvalitné prístrojové vybavenie pracoviska
Realizujeme komplexnú neinvazívnu diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení .

Široké spektrum špecializovaných výkonov

  • komplexné kardiologické vyšetrenie, preventívne vyšetrenie
  • posúdenie kardiovaskulárneho rizika, dispenzarizácia pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, poradenstvo a edukácia pacientov
  • elektrokardiografia (EKG)
  • echokardiografia (vyšetrenie srdca ultrazvukom)
  • bicyklová ergometria (záťažový test)
  • 24-hodinové ambulantné monitorovanie EKG (EKG Holter)
  • 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku (TK Holter)

KDE NÁS NÁJDETE


KRUSKAMED s.r.o.
Levočská 18, Prešov
budova Polikliniky
2. poschodie

Ordinačné hodiny
Po – Štv: 7.30 – 15.00
Pia: 7.30 – 14.00

Objednávanie
Telefón - kardiológ 051/771 77 74
Email - kardiológ kruskamed.sro@gmail.com
Email - kardiológ kruskamed1@gmail.com

Personálne obsadenie
Lekár: MUDr. Martin Gurka Sestra: Silvia Manková


Zmluvní partneri pre kardiologickú ambulanciu

Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa

Ošetrujeme aj samoplatcov podľa platného cenníka výkonov.